همایش زنجان 97/02/13

همایش زنجان 97/02/13

همایش فنی تخصصی گروه بازرگانی دیناپارت در تاریخ های 13 و 14 اردیبهشت ماه 97 با حضور آقای مقدم نماینده استان زنجان و جمع کثیری از مشتریان و تعمیرکاران و هم چنین پرسنل سازمان در 2 روز متوالی برگزار گردید.

این همایش نیز با اجرای مجری توانمند صدا وسیما آقای بهروز تشکر صورت پذیرفت.

هم چنین درپایان مراسم به قید قرعه به میهمانان هدایای ارزشمندی تعلق گرفت.

در طول همایش با سخنرانی آقای وحید کارخانه مشتریان از خدمات و محصولات جدید دینا پارت آشنا شدند.