همایش شهر مشهد 97/09/29

همایش شهر مشهد 97/09/29

همایش فنی تخصصی گروه بازرگانی دینا پارت در تاریخ 97/09/29 با حضور آقای مصلحتی نماینده استان خراسان و جمع کثیری از مشتریان و تعمیرکاران و هم چنین پرسنل سازمان با اجرای هنرمند توانمند جناب آقای تشکر در سالن همایش صبا در شهر مشهد برگزار گردید.

هم چنین در پایان مراسم به قید قرعه به میهمانان هدایای ارزشمندی تعلق گرفت.