بدنه و تزئینات

قاب دور ضبط پراید
نمایش سریع
قاب دور ضبط پراید
جک بالابر بدون دسته پرايد
نمایش سریع
جک بالابر بدون دسته پرايد
سر دنده جديد پرايد (مشکي)
نمایش سریع
سر دنده جديد پرايد (مشکي)
گل پخش کن عقب راست پراید 132
نمایش سریع
گل پخش کن عقب راست پراید 132
گل پخش کن عقب چپ پراید 132
نمایش سریع
گل پخش کن عقب چپ پراید 132
گل پخش کن عقب راست پراید 131
نمایش سریع
گل پخش کن عقب راست پراید 131
گل پخش کن عقب چپ پراید 131
نمایش سریع
گل پخش کن عقب چپ پراید 131
چراغ جلو چپ پرايد صبا (BC) (SNT)
نمایش سریع
چراغ جلو چپ پرايد صبا (BC) (SNT)
کنسول جالیوانی پراید
نمایش سریع
کنسول جالیوانی پراید