برق و انژکتور

جعبه فیوز داخل موتور پراید
نمایش سریع
جعبه فیوز داخل موتور پراید
دیود دینام 8 انژکتور (رکتی فایر ) پراید
نمایش سریع
دیود دینام 8 انژکتور (رکتی فایر ) پراید
کلید کولر (AC) GTX پراید
نمایش سریع
کلید کولر (AC) GTX پراید
کلید کولر (AC) پراید X100
نمایش سریع
کلید کولر (AC) پراید X100
آفتامات دینام انژکتور
نمایش سریع
آفتامات دینام انژکتور
سنسور اکسیژن پایین SSAT
نمایش سریع
سنسور اکسیژن پایین SSAT
سوکت پشت چراغ پراید
نمایش سریع
سوکت پشت چراغ پراید
سوکت داخل باک پمپ بنزین پراید
نمایش سریع
سوکت داخل باک پمپ بنزین پراید
سوکت تبدیل چراغ صبا به پراید 131
نمایش سریع
سوکت تبدیل چراغ صبا به پراید 131