موتور و گیربکس

منبع اگزوز تیبا با پوسته آلومینایز
نمایش سریع
منبع اگزوز تیبا با پوسته آلومینایز
شیلنگ هیدرولیک فرمان تیبا
نمایش سریع
شیلنگ هیدرولیک فرمان تیبا
لوله فرعی آب تیبا
نمایش سریع
لوله فرعی آب تیبا
تسمه دینام تیبا ROULANDS/RAYKALTON
نمایش سریع
تسمه دینام تیبا ROULANDS/RAYKALTON
تسمه دینام تیبا (4PK885)
نمایش سریع
تسمه دینام تیبا (4PK885)
تسمه تایم (1453) یورو 4 تیبا مدل 93 به بالا
نمایش سریع
تسمه تایم (1453) یورو 4 تیبا مدل 93 به بالا
رادیاتور تیبا
نمایش سریع
رادیاتور تیبا
واشر سرسیلندر تیبا
نمایش سریع
واشر سرسیلندر تیبا
میل سوپاپ تیبا
نمایش سریع
میل سوپاپ تیبا