موتور و گیربکس

پولی سر میل لنگ زانتیا
نمایش سریع
پولی سر میل لنگ زانتیا
تسمه تایم )136rr1157) آلمان زانتیا
نمایش سریع
تسمه تایم )136rr1157) آلمان زانتیا
پیستون (بارینگ)EDMزانتیا2000
نمایش سریع
پیستون (بارینگ)EDMزانتیا2000
بوش پیستون کامل(بارینگ)EDMزانتیا 1800
نمایش سریع
بوش پیستون کامل(بارینگ)EDMزانتیا 1800
سرسیلندر 2000 زانتیا
نمایش سریع
سرسیلندر 2000 زانتیا
فیلتر هوا زانتیا
نمایش سریع
فیلتر هوا زانتیا
پولی تسمه سفت کن زانتیا
نمایش سریع
پولی تسمه سفت کن زانتیا
سوپاپ 16 عددی زانتیا
نمایش سریع
سوپاپ 16 عددی زانتیا