موتور و گیربکس

کش هواکش L90
نمایش سریع
کش هواکش L90
کاسه نمد جلو میل لنگ تندر 90
نمایش سریع
کاسه نمد جلو میل لنگ تندر 90
کاسه نمد میل سوپاپ تندر 90
نمایش سریع
کاسه نمد میل سوپاپ تندر 90
کاسه نمد عقب میل لنگ تندر 90
نمایش سریع
کاسه نمد عقب میل لنگ تندر 90
لاستیک ساق سوپاپ تندر 90
نمایش سریع
لاستیک ساق سوپاپ تندر 90
پولی دینام تندر 90
نمایش سریع
پولی دینام تندر 90
پولی سر میل لنگ تندر 90
نمایش سریع
پولی سر میل لنگ تندر 90
تسمه تایم (13RR1148( آلمان تندر 90
نمایش سریع
تسمه تایم (13RR1148( آلمان تندر 90
دنده فلایویل تندر 90
نمایش سریع
دنده فلایویل تندر 90