موتور و گیربکس

زنجیر سفت کن
نمایش سریع
زنجیر سفت کن
انگشتی سوپاپ دود با پیچ و مهره
نمایش سریع
انگشتی سوپاپ دود با پیچ و مهره
انگشتی سوپاپ هوا با پیچ ومهره
نمایش سریع
انگشتی سوپاپ هوا با پیچ ومهره
منبع اگزوز نیسان Z24 با پوسته آلومینایز
نمایش سریع
منبع اگزوز نیسان Z24 با پوسته آلومینایز
واتر پمپ نیسان
نمایش سریع
واتر پمپ نیسان
میل سوپاپ نیسان
نمایش سریع
میل سوپاپ نیسان
میل انگشتی (فولوتی) دود نیسان
نمایش سریع
میل انگشتی (فولوتی) دود نیسان
میل انگشتی (فولوتی)هوا نیسان
نمایش سریع
میل انگشتی (فولوتی)هوا نیسان
کارتل نیسان
نمایش سریع
کارتل نیسان