برق و انژکتور

وایر شمع یورو 4
نمایش سریع
وایر شمع یورو 4
کوئل دوقولو با براکت نیسان
نمایش سریع
کوئل دوقولو با براکت نیسان
پتانسیومتر نیسان
نمایش سریع
پتانسیومتر نیسان
استپر موتور نیسان
نمایش سریع
استپر موتور نیسان